XII LO im. H. Sienkiewicza w Warszawie klasa
kulturowo-etnograficzna
 
     start          etnografia            klasa            szkoła            warsztaty            współpraca            linki            kontakt    
KONTO BANKOWE
etnografia i kulturoznawstwo w liceum
     
Etnografia
 
     
 
     
 


Istnieją różne definicje etnografii.

Przytoczę kilka z nich.

  • Najprostsza definicja nawiązuje bezpośrednio do greckiej etymologii terminu etnografia / ethnos - lud, plemię, naród, rasa / i oznacza naukę o grupach etnicznych czyli etnosach.
  • Etnografia bardzo często funkcjonuje jako odpowiednik etnologii albo jako nazwa jej działu, który zajmuje się konkretnymi grupami etnicznymi lub społecznościami lokalnymi, wyłączając aspekty porównawcze grup.
  • Etnografia może być traktowana jako wstępny opis pracy i metoda naukowa opisu faktów, poprzedzająca fazę interpretacji zebranych danych właściwą dla dociekań etnologii.
  • Etnografia rozumiana jest również jako dyscyplina badająca kulturę ludową lub współczesną kulturę popularną jednego narodu, określana często etnografią regionalną i wtedy jest przeciwstawiana etnologii ogólnej, która zajmuje się studiami nad kulturą ludów pozaeuropejskich.
To słownikowe definicje. Dla mnie etnografia stanowi dyscyplinę, która pomaga mi określić swoje miejsce w świecie wielu kultur.

Tworząc klasę kulturowo-etnograficzną zastanawiałam się, gdzie tkwią korzenie mojej własnej tożsamości? Kiedy jestem za granicą: za czym tęsknię?, czego mi brakuje?
Niemcy używają dwóch trafnych słów na określenie własnej przynależności terytorialnej. Pierwsze z nich to Heimat - "mała ojczyzna", ojcowizna, miejsce urodzenia. Drugie to Vaterland -"wielka ojczyzna", państwo.
To, co wzbudza we mnie największe uczucia, emocje, z czym się identyfikuję, do czego tęsknię to przede wszystkim miejsce urodzenia - "kraj lat dziecinnych" / rodzinne świętowanie, zwyczaje, gruszki w sadzie, przydrożne kapliczki /. Sięgam do tego, żeby lepiej zrozumieć jaka jestem, jaka byłam.
Dzisiaj używa się określenia "Europa ojczyzn" / do której należymy /, na którą składa się spora liczba narodów i grup etnicznych zamieszkujących określone państwa, których istotnymi wyróżnikami są m.in. są język, zwyczaje, tradycje, sztuka, odrębności polityczne, a bywa również, że i ksenofobia.
Z jednej strony istnieją obawy, że w "Europie ojczyzn" ulegniemy tendencji uniformizacji np. kulturowej, a z drugiej strony mamy przed sobą możliwość wydobycia z naszych "małych ojczyzn" tego, co najlepsze; co może stać się naszą wizytówką, naszą identyfikacją w świecie.
Z tej sposobności postanowiłam skorzystać i stąd pomysł stworzenia klasy kulturowo-etnograficznej.

     
designed by MH  
   Copyright © 2004-2008 by Ewa Homa
     XII LO im. H. Sienkiewicza w Warszawie, ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa
  start | etnografia | klasa | szkoła | warsztaty | współpraca | linki | kontakt | konto dla młodzieży | praca dla młodzieży